Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni doğrultusunda Meis Charge internet sitesi veya Meis mobil uygulaması da dâhil olmak üzere Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize yönelik sizleri aydınlatılarak Kanun uyarınca gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

İletişim Bölümü’nde yer alan bilgiler ile bizlere ulaşabilirsiniz.

MEİS CHARGE TEKNOLOJİLERİ A.S. (MEİS CHARGE)  (“Biz“, “Şirket” veya “MEİS“), verilerinizin işlenmesinden yükümlü veri sorumlusu olarak hizmet vermektedir. Kişisel verileriniz, politikalarımıza ve uyumluluk gerekliliklerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, özen ve takdirle işlenmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası doğrultusunda Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde sizleri bilgilendirerek şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır. MEİS mobil uygulamasının (“Meis Uygulaması“) kullanıcısı (“Kullanıcı” veya “Veri Sahibi“) veya hizmetlerimizden yararlanan misafir müşteri olarak, kişisel verileriniz bu Gizlilik Politikasına uygun olarak işlenmektedir.

“İletişim Bilgileri” bölümünde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE SAKLANMA SÜRESİ  

Kanun’da yer alan temel ilkelere uygun şekilde ve aşağıda detaylı şekilde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz (“Kişisel Veri(ler)”), Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak Meis uygulamasını üye veya misafir olarak kullanımınız sırasında, internet sitemizi ziyaret sırasında veya çağrı merkezimiz veya diğer kanallar üzerinden bizlerle iletişime geçmeniz durumunda elde edilmektedir.

Bu bölümde açıklanan amaçlar doğrultusunda bazı hallerde kişisel verilerinizin elde edilmesi sözleşmeye dayalı ilişkiye veya bazı durumlarda- faturalar için kullanım vb.- yasal zorunluluğa dayanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Kişisel Veriler’inizin elde edilememesi şirketimizin sizlere Electrip Uygulamasına üyelik sağlamasını veya misafir müşteri olarak size ücretlendirme hizmetleri sunmasını imkânsız kılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

Meis Mobil Uygulama Üyeliğinizin Olması

 

• Üyelik işlemlerinin yürütülmesi (üyelik oluşturulması, iptali veya bilgi güncelleme)

 

 • Meis Kart veya Meis Mobil uygulama aracılığı ile şarj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

•Meis Autocharge hizmetinden faydalanılması durumunda şarj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

•MEİS’in anlaşmalı olduğu şarj ağı operatörleri vasıtasıyla şarj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Elektrikli Araç MAC ID*, Kullanıcı ID Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanıcı Hesabı Şifre Bilgileri ve Log Kayıtları)

 

*”Autocharge” özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda, araç tanımlama verileri ve bahsi geçen Kullanıcı verileri ile Elektrikli Araç MAC ID bilgisi eşleştirilmektedir.

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

•Kredi/banka kartı ile ödeme yapmak amacıyla finansal işlemlerin yürütülmesi.

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

•Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İletişim izinlerinizi yönetmenizi sağlanmak

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

 

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• Şirketimiz tarafından yürütülen kampanya, promosyon ve benzeri faaliyetler sonucu kazanılmış hakların sağlanması ve takibi  

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

MEİS Kart Talep Edilmesi Durumunda

•MEİS Kartın sizlere teslimatının sağlanması

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

Misafir Kullanıcılara Şarj Hizmetinin Sunulması

•Şarj işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

•Fatura düzenlenmesi veya fatura iptali işlemlerinin yerine getirilmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

•Kişisel verilerinizin korunması için gerekli veri güvenliği önlemlerinin alınması

 

•İletişim bilgilerinin doğruluğunun sağlanması

İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanıcı Hesabı Şifre Bilgileri ve Log Kayıtları)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kullanıcı Desteği Sağlanması

• Taleplerinizin karşılanması ve yerine getirilmesi ile çağrı merkezimiz veya mevcut diğer kanallar aracılığıyla gerekli desteğin sağlanması

 

Kullanıcı memnuniyetinin sağlanması

 

Çağrı merkezi aracılığı ile sunulan hizmetin kontrolü ve iyileştirilmesi

 

 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri, Kullanıcı ID Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

 

Kullanıcı memnuniyeti ve bağlılığı sağlaması açısından veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Gelişim ve Kalite Kontrol

•Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile kalite kontrol süreçlerinin yürütümü

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı ID Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

MEİS ürün ve hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

•Resmi kurum veya kuruşlara mevzuat gereği bilgi veya belge sunulması

 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanıcı Hesabı Şifre Bilgileri ve Log Kayıtları 

 

Kullanıcı Bilgisi (Elektrikli Araç MAC ID, Kullanıcı Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

•Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

•Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Elektrikli Araç MAC ID, Kullanıcı Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Hukuki süreçlerin yürütümü

•Hukuki süreçlerin takibi ile gerekli bilgi ve belgelerin yetkili kişilere iletilmesi

Hukuki İşlem Bilgisi (Hukuki Süreçlerin Tamamlaması Açısından Gerekli Olan Her Türlü Kişisel Veri)

 

 

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

•Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Ürün Bilgisi)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

•Bireysel satış süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Araç Bilgisi, Ürün Bilgisi)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

• Satış sonrası destek (garanti arıza onarım) süreçlerinin yürütülmesi

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Arıza Kaydı Bilgileri, Cihaz Seri Numarası)

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 1. AÇIK RIZANIZ DOĞRULTUSUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

2.1   Pazarlama Faaliyetleri

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz onay vermiş olmanız durumunda Kimlik Bilgileriniz (Ad, Soyadı), İletişim Bilgileriniz (Cep Telefonu Numarası, E-posta); Kullanıcı Bilgileriniz (Kullanıcı ID Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi ile Pazarlama Bilgilerinizi (Alışveriş geçmişi bilgileri, Segment Bilgileri) aşağıdaki amaç doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi ile bu amaçlar doğrultusunda yurt dışında hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılması.

2.2   Lokasyon Verilerinin İşlenmesi

MEİS Mobil uygulama üzerinden lokasyon verilerinizin işlenmesine onay vermeniz durumunda anlık lokasyon bilginiz, size en yakın elektrikli araç şarj istasyonunun açılacak haritadan görebilmeniz amaçlı işlenmektedir. Lokasyon bilgileriniz herhangi bir sistemde kaydedilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık olarak yalnızca bulunduğunuz konuma göre gösterim yapılmaktadır.

MEİS Mobil uygulamasının konum servislerinize erişimini istediğiniz herhangi bir vakitte kaldırma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan konum servislerine erişimine ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

2.3  Mobil Uygulama Bildirimleri

MEİS Mobil uygulaması üzerinden bildirimlere onay vermeniz halinde şarj işlemleri, hesap durumu, işlemlerinin ödeme durumları, MEİS istasyon ağı hakkındaki gelişmeler ve güncel kampanyalar hakkında bildirim alabilmeniz amaçlı MEİS Mobil uygulamasının yüklü olduğu cihazınız üzerinden bildirimler almaya başlayacaksınız. Bildirimleri almayı istediğiniz herhangi bir vakitte kapatma imkânınız bulunmaktadır. İlgili işlem telefonunuzun uygulama ayarlarında yer alan bildirimlere ilişkin bölümden gerçekleştirilebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin birinci başlığı altında yer verilen amaçların yerine getirilmesi kapsamında yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda MEİS Mobil Uygulama, Web sitemiz, Çağrı Merkezi, WhatsApp, ChatBot, E-posta ve Sosyal Medya vasıtaları ile elde edilebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

Aktarılma Amacı

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Hukuki Sebep

Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma- konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz

 

 

 

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Elektrikli Araç MAC ID, Kullanıcı Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çağrı merkezi, WhatsApp, Chatbot veya Sosyal Medya aracılığı ile talep ve şikâyetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı Talep veya Şikâyetleri, Kullanıcı ID Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Fişi Bilgileri, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ödeme işlemleri veya banka/kredi kartı kullanımına /saklanmasına olanak sağlayan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

Roaming süreçleri kapsamında MEİS’in anlaşmalı olduğu firmalar veya şarj ağı operatörleri

Kullanıcı Bilgisi (Kullanıcı ID Numarası, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Tarafınıza ileti (SMS veya E-posta) gönderilmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta)

 

Kullanıcı Bilgisi (İzin Durum Bilgisi)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MEİS Kart teslimi amacıyla kargo hizmeti alınan tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı)

 

İletişim Bilgileri (Adres, Cep Telefonu Numarası)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Felaket Durumları ile Sınırlı Olmak Kaydı ile (Verilerin Kasıtsız Olarak Silinmesi Gibi) Sistemlere Erişebilen ve Gerekli Desteği Sağlayabilen Tedarikçilerimiz

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

Kullanıcı Bilgisi (Elektrikli Araç MAC ID, Kullanıcı Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Çağrı merkezi ile verilen hizmetin kalitesinin ölçülmesi amaçlı hizmet alınan tedarikçilerimiz

Kullanıcı Bilgisi (Çağrı Merkezi Ses Kayıtları vee Çağrı Merkezi Log Kayıtları)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlar ile hukuki destek aldığımız iş ortaklarımız

 

&

 

Hukuki süreçlere ilişkin destek alınan danışmanlarımız.

Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyadı, TCKN)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta, Adres)

 

Finansal Bilgi (Kart Bilgileri)

 

İşlem Güvenliği Bilgisi (Kullanıcı Hesabı Şifre Bilgileri ve Log Kayıtları)

 

Kullanıcı Bilgisi (Elektrikli Araç MAC ID, Kullanıcı Numarası, Araç Bilgisi, Kullanıcının Hizmet Aldığı İstasyon Bilgisi, Hizmet Alınan Süre, Tüketim Miktarı, Hizmet Aldığı Tarih Bilgisi, Hizmet Bedeli Bilgisi)

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Gizliliğiniz bizler için önemlidir. Bu nedenle, Kişisel Veriler’inizin güvenliğini sağlamak ve kayıp, kötüye kullanım veya değişikliğe karşı korumak için gerekli adımları tüm özenimizle atmaktayız. Uygun olduğunda, bu adımlar güvenlik duvarları, izinsiz giriş tespit ve önleme sistemleri, benzersiz ve karmaşık parolalar ve şifreleme gibi teknik önlemleri içerebilir.

Ayrıca, veri ihlallerinin ve risklerinin belirlenmesi, kişisel bilgilerinize personellerimizin erişiminin kısıtlanması ve kullanılmadığında belgelerin uygun şekilde emniyete alınması veya personelimizi veri işleme yükümlülükleri konusunda eğitimi de dahil olmak üzere fiziksel güvenliğin sağlanması amaçlı kurumsal tüm önlemleri almaktayız.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN OLARAK HAKLARINIZ

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 28/11/2023

Posta Adresi : Akarca Mahallesi 823. Sk. C Blok No:1/C Fethiye/MUĞLA

E-mail Adres: iletisim@melden.com

KEP: meischarge@hs01.kep.tr

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın!

Elektrikli araç kullanımını kolaylaştırmak ve çevremizi korumak için birlikte hareket edelim. Siz de bizimle birlikte bu dönüşüme katılmak isterseniz, hemen iletişime geçin.